Değişim Grubumuz bu günlere MESLEKTAŞ ODAKLI ÖRGÜTLENME VE MÜCADELE PERSPEKTİFİYLE gelmiştir. Grubumuzun temel amacı; BİRLİK VE BERABERLİK ANLAYIŞLARI çerçevesinde hareket ederek, mesleki hizmetlerinin değerini meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna anlatmaktır. Temel yaklaşımımız; sorunları yaşayan bizlerin çözüm sürecinde de karar mekanizması ve yetki sahibi olabileceği bir örgütlenme yaratmaktır. Toplumsal sorunlara duyarlı olmadan mesleki sorunlara çözüm bulunamaz, biz DUYARLIYIZ. Deprem, pandemi gibi benzeri sıkıntılardan üyelerimizin daha az etkilenmeleri için bir KRİZ MASASI oluşturacağız. Çözüm odaklı ve hızlı bir şekilde gerekli yardımları gerçekleştireceğiz. Sorunların çözümü ve sesimizin duyulması için artık YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ göreve gelmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Meslektaşlarımız sorunlarını bireysel olarak çözmeye çalışmakta hatta mesleki sorunlarında bir muhatap bulmakta zorlanmaktadır. Bunun yerine örgütlüğümüz gücüyle bu sorunların anlaşılıp çözülmesini amaçlamaktayız. Oda personelinin daha kurumsal bir yapıda ve profesyonel ekiplerden oluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Grubumuzun anlayışı HUZUR HAKLARI GİDERLERİNİ AZALTMAK ve buradan yapılacak tasarrufu üyelerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda , çözüm odaklı çalışmaları finanse etmede kullanmayı amaçlamaktayız.