01. Angaryalara Son!!!

Her geçen gün üzerimize farklı işler yükleniyor. Bu işlerden ek ücret almakta da zorlanıyoruz. Bunları değiştirmek için kamuoyu oluşturarak hakkımız olanı isteyeceğiz ve bu konuda gerekli her türlü çalışmalarda bulunacağız.

02. Ücretsiz Eğitimler

Meslektaşlarımızı daha donanımlı hale getirmek için teknolojik gelişmelerin ışığında ücretsiz eğitimler yaparak hep birlikte ilerlemeyi amaçlamaktayız.

03. Arabuluculuk Hakkı sağlanacak

Ticari uyuşmazlıklarda Mali Müşavirlere de Arabuluculuk yetkisi verilmesine dair çalışmalar yapacağız.

04. Haksız Rekabet ile Mücadele

Haksız rekabeti önlemek için; odaya yapılan şikayetlerin ve Oda sistemine düşen dilekçelerin sistemden güncel olarak takip edileceği bir sistem oluşturacağız. Hızlı ve soruna odaklı çözümler üreteceğiz. Bu konuda şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri ışığında meslektaşımıza bilgilendirme yapacağız.

05. Kriz Masası

Öngörülemeyen sorunlara karşılık meslektaşımızın hayatını kolaylaştırmak adına, anında çözümler oluşturabilme kabiliyetine sahip kriz masaları oluşturacağız.

06. Dijitalleşmeye Uyum

Dijitalleşen mesleğimize meslektaşlarımızı adapte edici eğitimler düzenleyeceğiz.

07. Yeşil Pasaport

Otorite Merciiler ile görüşmeler sağlanarak Meslektaşımızın Yeşil Pasaport hakkının kanunlaşması için çalışacağız. Buna ilişkin süreçlerin devamlı olarak takipçisi olacağız.

08. Ruhsat Kazanmış Meslektaşlarımıza Destek

Ruhsat almaya hak kazanmış meslektaşlarımız kayıt başvuru ücretlerinden dolayı odaya kayıt olamamakta. Onlara destek olmak üzere ruhsat başvurularında ilk başvuru tutarlarının %50'sinin alınması, büro tescil başvurusunda bulunurlarsa geri kalan %50'nin alınmasına dair çalışmalar yapacağız. Bu konuda TÜRMOB'a baskı yapacağız

09. Stajyerler Geleceğin Meslektaşlarıdır

Stajyer meslek mensuplarının eğitimi ve çalışma koşullarını düzenleyeceğiz, onların güven ortamında çalışmasını sağlayacağız. Hizmet sözleşmelerinin hazırlanıp, oda tarafından kayıt altına alındığı bir sistem kuracağız. Devlet destekli projeler konusunda çalışmalar yapacağız.

10. Meslekte Tek Unvan

3568 Sayılı yasada değişiklik yapılmasını sağlayarak mesleğin "Mali Müşavirlik" ünvanı ile tek ünvan altında toplanması için mücadele edeceğiz.

11. Mücbir Sebep Kanunu

VUK Sirküleri/137. Kapsamının genişletilmesi için çalışmalarda bulunacağız.

12. Tahsilat Sorunu

Tahsilat sorunu ancak birleştirmeci bir zemin üzerinden çözülebilir. Disiplinli bir anlayış ile TÜRMOB E-Birlik ile Maliye Bakanlığı arasında sağlanan veri paylaşımı ile bu sorunun üzerine gideceğiz. Karşılaştırmalı olarak inceleneceği bir sistem kuracağız. Bu sistem aynı zamanda haksız rekabet içinde kullanılarak sorunun çözümünde ciddi bir çalışma ekibi oluşturulacaktır. Ayrıca alacak sigortası şirketleri ile hizmetlerimizin tahsil edilmesine ilişkin poliçeler yapılmasına dair projeler gerçekleştireceğiz.

13. Büro Standartları

Büro Standartlarını Hazine ve Maliye Bakanlığının düzenlemesine karşıyız. Bunu ancak TÜRMOB ile geliştirilip projelendirerek hayata geçirilmesi için çalışmalarda bulunacağız.

14. Özel Sektörde Bordrolu Olarak Çalışanlara Eşitlik

Kamuda ve özel sektörde bordrolu olarak çalışan meslektaşlarımızdan farklı aidat alınmakta. Bu konun düzeltilerek özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın eşitlik ilkesi ile %50 indirim haklarının savunucusu olacağız.

15. Yeni Büro Açanlara Destek

Yeni büro açanlar için 2 yıl home office çalışma koşullarını hayata geçireceğiz. Ayrıca 2 yıl aidat alınmaması için gerekli çalışmaları yapacağız.