Birlikte Yarattığımız | DEĞİŞİM | Geleceğimizi Aydınlatacak

İZSMMMO'da Değişim Rüzgarları

Dinamik ve üye odaklı bir yönetimle çalışacağız.

Oda faaliyetlerinin bağımsız denetimden geçirilerek şeffaf ve saygın oda yönetimi sağlayacağız.

Meslektaşlarımızın bilgi birikimini kamuoyu nezdinde değerli kılacak farkındalığı yaratacağız.

Öteki anlayışının olmadığı bir yönetim anlayışı oluşturacağız. Meslek siyasetinde iç parçalanmalara, bölünmelere sebep olacak yaklaşımlardan uzak duracak, birleştirici ve uzlaştırıcı yöntemler ile daha katılımcı bir yönetim anlayışı oluşturacağız.

Nispi temsil sistemini Oda'nın yönetim anlayışı olarak görüp gerçek anlamda uygulayacağız.

Odanın yönetiminde tüm üyelerin iletecekleri sorunlarını , önerilerini, plan ve projelerini dile getirebilecekleri ortamı oluşturmak için Oda Danışma Meclisi genişletilerek tüm grupların delegeleri ve yöneticilerinin temsilcileri ile birlikte katılacakları toplantılar düzenlenecektir. Oda meclis toplantıları canlı olarak yayınlanacaktır. Oda kaynakları her anlamda daha doğru ve faydalı kullanılacaktır.

Odada verilen eğitimler uzmanlarından gerçek ve anlaşılır olacak. Yapmış olmak adına değil ihtiyaca yönelik ve zamanında organize edilen eğitimler olacaktır.

Bizi Takip Edin